ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (03/6/2018)

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ & ΘΡΑΚΩΝ

«Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Σ. Π. Ε.

Χαλκοκονδύλη 9 Τ. Κ. 106 77 Αθήνα, τηλ: 210 3816554, fax: 210 3816507, e mail: osma@otenet.gr.

Αρ.Πρωτ.: 2867

Αθήνα, 02 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του ως άνω Συνεταιρισμού σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, οδός Νικηταρά 10, 4ος όροφος την 20/05/2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Έναρξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – Εκλογή Προεδρείου
  2. Λογοδοσία Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
  3. Έκθεση Πεπραγμένων Εποπτικού Συμβουλίου από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
  4. Εισήγηση Προϋπολογισμού έτους 2018 και έκθεση των δραστηριοτήτων του Δ.Σ. για το τρέχον έτος, (κτηματολογικές έγγραφές προσωρινοί δασικοί χάρτες).
  5. Τοποθετήσεις μελών του Συνεταιρισμού.
  6. Ψηφοφορία για έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ., απαλλαγή των μελών αυτού και έγκριση του προϋπολογισμού 2018.
  7. Επανεγγραφή διαγραφέντος μέλους του Συνεταιρισμού.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 27/05/2018 και σε περίπτωση μη απαρτίας και πάλι η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 03/06/2018 ημέρα Κυριακή, στον ίδιο τόπο και κατά την αυτή ώρα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Ελευθέριος Γ. Βερβερίδης

Γεώργιος Ν. Νίκου

 

Σημείωση: Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα (το ίδιο ισχύει και για τα μέλη που λόγω κωλύματος εκπροσωπούνται στη Γεν. Συνέλευση με έγγραφη εξουσιοδότηση). Επίσης, δικαίωμα ψηφοφορίας έχουν τα μέλη που θα εγγραφούν ως συμμετέχοντες ως τη λήξη της Γενική Συνέλευσης και πριν την έναρξη ψηφοφορίας. Τέλος, η ψηφοφορία διεξάγεται ΜΟΝΟ μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης.

Υπενθυμίζουμε ότι τις δύο πρώτες Κυριακές συνήθως δεν γίνεται η Συνέλευση γιατί δεν επιτυγχάνεται απαρτία, επομένως η παρουσία όλων είναι απαραίτητη την Κυριακή 03 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00π.μ.

Comments are closed.