Προσκληση στην ετησια Γενικη Συνελευση του Συνεταιρισμου, στις 09 Ιουνιου 2019

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ & ΘΡΑΚΩΝ

«Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Σ. Π. Ε.

Χαλκοκονδύλη 9 Τ. Κ. 106 77 Αθήνα, τηλ: 210 3816554, fax: 210 3816507, e mail: osma@otenet.gr.

Αρ.Πρωτ.:2885

Αθήνα Απρίλιος 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του ως άνω Συνεταιρισμού σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, οδός Νικηταρά 10, 4ος όροφος την 26/05/2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Έναρξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – Εκλογή Προεδρείου
  2. Λογοδοσία Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
  3. Έκθεση Πεπραγμένων Εποπτικού Συμβουλίου από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
  4. Εισήγηση Προϋπολογισμού έτους 2018 και έκθεση των δραστηριοτήτων του Δ.Σ. για το τρέχον έτος, (κτηματολογικές έγγραφές-αποφάσεις επιτροπών κλπ).
  5. Τοποθετήσεις μελών του Συνεταιρισμού.
  6. Ψηφοφορία για έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ., και έγκριση του ισολογισμού 2018 – προϋπολογισμού 2019.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 02/06/2019 και σε περίπτωση μη απαρτίας και πάλι η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 09/06/2019 ημέρα Κυριακή, στον ίδιο τόπο και κατά την αυτή ώρα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος  Ελευθέριος Γ. Βερβερίδης

Ο Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Ν. Νίκου

Σημείωση: Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη πουείναιοικονομικά ενήμερα (το ίδιο ισχύει και για τα μέλη που λόγω κωλύματος εκπροσωπούνται στη Γεν. Συνέλευση με έγγραφη εξουσιοδότηση). Επίσης, δικαίωμα ψηφοφορίας έχουν τα μέλη που θα εγγραφούν ως συμμετέχοντες ως τη λήξη της Γενική Συνέλευσης και πριν την έναρξη ψηφοφορίας. Τέλος, η ψηφοφορία διεξάγεται ΜΟΝΟ μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης.

Υπενθυμίζουμε ότι τις δύο πρώτες Κυριακές συνήθως δεν γίνεται η Συνέλευση γιατί δεν επιτυγχάνεται απαρτία, επομένως η παρουσία όλων είναι απαραίτητη την Κυριακή 09 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00π.μ.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

isologismos

 

Comments are closed.