ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ & ΘΡΑΚΩΝ “Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συνετερισμού.


  1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  2. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή (9) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και (5) μελών του Εποπτικού Συμβουλίου μετά των Αναπληρωματικών. Κατά την εκλογή θα τηρηθούν οι διαδικασίες του Νόμου και οι διατάξεις των άρθρων 10 & 19 του καταστατικού. Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. μέχρι της μεσημβρίας της προηγούμενης ημέρας από την Γ.Σ., δηλαδή ως την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 02:00 μ.μ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την
Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 στο ίδιο μέρος.
Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία καλούνται τα μέλη σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, την

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 από τις 10:00 π.μ. έως και 17:00 μ.μ.

στον ίδιο τόπο.Υπενθυμίζουμε στα μέλη του Συνεταιρισμού τα άρθρα 6, 17 & 18 του καταστατικού σύμφωνα με τα οποία:
Άρθρο 6: Η ιδιότητα του μέλους συνεπάγεται την υποχρέωση συμμετοχής και συνεργασίας στην λειτουργία και τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού και τη συμμόρφωση του με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ.. Το καταστατικό προβλέπει διοικητικές κυρώσεις για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μελών προς το Συνεταιρισμό.
Άρθρα 18&17: Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν αυτοπροσώπως στη Γ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος μπορούν να εκπροσωπούνται με αντιπρόσωπο που ορίζουν με έγγραφη εξουσιοδότηση.
Τέλος, δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα (το ίδιο ισχύει και για τα μέλη που εκπροσωπούνται με έγγραφη εξουσιοδότηση).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Ελευθέριος Βερβερίδης

Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Νίκου

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αγαπητοί συνέταιροι,

Το Δ.Σ. του συνεταιρισμού μας κάνοντας απολογισμό της θητείας του αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τους συνεταίρους για την εμπιστοσύνη και την στήριξη που μας περιέβαλλαν από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε το μεγάλο έργο για τον προσδιορισμό των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων μας στην περιοχή του πάλλαι ποτέ μεγάλου «κτήματος Βαρυμπόμπη», κατά την έναρξη τη Κτηματογράφησης του Δήμου Αχαρνών.

Όπως σας είναι γνωστό μετά την έκδοση αποφάσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές Ενστάσεων του Κτηματολογίου και την οριστικοποίηση των πινάκων της προσωρινής ανάρτησης των εικαζομένων δικαιούχων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, θα γνωρίζουμε σε πρώτο στάδιο τις θέσεις της Κτηματολόγιο Α.Ε. για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και τα ποσοστά που αποδεδειγμένα κατέχει ο Συνεταιρισμός μας εντός του «κτήματος Βαρυμπόμπη».

Το Δ.Σ. θα συνεχίσει τις προσπάθειες του για κατοχύρωση της ιδιοκτησίας μας και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις προκειμένου να ενημερώσει τους συνεταίρους για τις περαιτέρω ενέργειες του Συνεταιρισμού.

Για την ολοκλήρωση του έργου μας, απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητούμε την υποστήριξή σας ενόψει των επικείμενων αρχαιρεσιών

Μετά τιμής

για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ελευθέριος Γ. Βερβερίδης

 

Comments are closed.